0

Zadania archiwisty a jego kompetencje zawodowe i oczekiwania. Cz .1 – archiwista jako naukowiec

Prace nad nowelizacją ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach stały się m.in. dla użytkowników forum ifar.pl powodem do dyskusji nad zawodem archiwisty (http://www.ifar.pl/index.php/topic,682.15.html). I to mimo, że ta nowelizacja w minimalnym tylko stopniu do kwestii pracowników archiwów się odnosi. Powracają w tej i innych dyskusjach kwestie statusu archiwistów, ich wynagrodzenia, sposobu kształcenia i zakresu kompetencji oraz roli czy właściwie zadań jakie chcą i powinni wykonywać. I tym właśnie kwestiom chciałbym się przyjrzeć, licząc że być może uda mi się rozprawić przynajmniej z niektórymi dylematami i nieporozumieniami. Continue Reading

0

Porównanie obiegu dokumentu papierowego w systemie tradycyjnym a w systemie EZD [infografika]

papVSelekt

Grafika przedstawia uproszczony schemat „obiegu” dokumentu papierowego w systemie tradycyjnym czyli papierowym i w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Użyłem słowa obieg w cudzysłowiu, bo oczywiście ma ono sens jednie w systemie tradycyjnym, gdzie dokument rzeczywiście fizycznie „biega” pomiędzy komórkami i urzędnikami. W systemie EZD słowo to traci sens, bo żaden dokument fizycznie w systemie EZD zwykle nigdzie się nie przemieszcza a udostępniana jest do kolejnych stanowisk jedynie informacja w postaci metadanych jak i treści danego dokumentu.

Continue Reading