Archiwizacja w systemie EZD

Jak system EZD zmienia sposób archiwizacji akt w urzędzie? Sprawą pierwszorzędną jest przesunięcie ciężaru czynności archiwizacyjnych z okresu po zakończeniu sprawy, tuż przed przekazaniem do archiwum, na czas prowadzenia sprawy.

Czytaj dalej Archiwizacja w systemie EZD