0

Kompletność rocznika spraw

W warunkach systemu tradycyjnego dbanie o kompletność teczki urastała i wciąż urasta do rangi niemal pierwszorzędnej. Mam tu rzecz na myśli kompletność rocznika spraw w teczce, tj. ujętych na jednym spisie spraw. Rzadko w naturze występuje taka sytuacja, gdy wszystkie sprawy zarejestrowane w trakcie jednego roku, są również w tym samym roku zamykane. Przepisy są tu mocno ogólnikowe i trudno polegać wyłącznie na nich. Śledzenie treści dawnych instrukcji kancelaryjnych nie daje odpowiedzi jak sobie pierwotnie radzono gdy sprawy kończono później, czy wręcz – jakie było założenie metodyki archiwalnej jeśli chodzi o rejestrację spraw i ich kontynuowanie w latach następnych. Więcej jest tu wątpliwości niż pewników.

Continue Reading

2

Co zmienia EZD?

System EZD opiera się m.in. na przełożeniu zasad postępowania z dokumentacją papierową na świat dokumentu elektronicznego. I rzeczywiście,w niektórych aspektach nie ma wielkich różnic jeśli chodzi o akta spraw papierowych i elektronicznych – tu i tu mamy jrwa, znaki spraw, spisy spraw, akta spraw, dekretacje, rejestry itd. Elektroniczna postać dokumentów i gromadzenie ich w systemie teleinformatycznym powoduje jednak zarazem pewne istotne zmiany w postępowaniu z dokumentacją, wymusza także zmianę w podejściu archiwistów do takiej dokumentacji.

Continue Reading