0

Zadania archiwisty a jego kompetencje zawodowe i oczekiwania. Cz .1 – archiwista jako naukowiec

Prace nad nowelizacją ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach stały się m.in. dla użytkowników forum ifar.pl powodem do dyskusji nad zawodem archiwisty (http://www.ifar.pl/index.php/topic,682.15.html). I to mimo, że ta nowelizacja w minimalnym tylko stopniu do kwestii pracowników archiwów się odnosi. Powracają w tej i innych dyskusjach kwestie statusu archiwistów, ich wynagrodzenia, sposobu kształcenia i zakresu kompetencji oraz roli czy właściwie zadań jakie chcą i powinni wykonywać. I tym właśnie kwestiom chciałbym się przyjrzeć, licząc że być może uda mi się rozprawić przynajmniej z niektórymi dylematami i nieporozumieniami. Continue Reading