Mapa jednostek z systemami EZD lub wspierającymi system tradycyjny [stan na sierpień 2019]

Publikuję zaktualizowaną wersję „Mapa EZD”. Mapę uzupełniłem o informacje otrzymane od czytelników oraz uzyskane z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, co pozwoliło uwzględnić na mapie 942 jednostki.

Źródła danych:

  • strona internetowa ezd.gov.pl – dane dotyczące wdrożeń systemu EZD PUW (stan na 3 kwietnia 2019 r.);
  • dane z Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych (www. sist.itl.waw.pl) – udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 4 marca 2019 r.;
  • dane z systemu Nadzór i Kontrola Archiwalna (NIKA) – udostępnione przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych stan na dzień 3 lipca 2019 r.;
  • informacje czytelników.

Na mapach przedstawione są podmioty publiczne, które w ww. źródłach zostały wymienione jako jednostki, które wdrożyły lub wdrażają system EZD, bądź zostały odnotowane w systemie NINA jakie podmioty z systemem podstawowym EZD lub wykorzystującym go tylko wspierająco.

Uwzględnienie jednostek z systemem tradycyjnym wspieranym elektronicznymi narzędziami może sugerować większe od rzeczywistego rozprzestrzenienie systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. Analizując mapę należy o ty pamiętać, zwłaszcza, że spora jest też liczba jednostek, co do których nie wiemy w jakim zakresie wykorzystują system EZD.

Statystyka i podział jednostek przedstawia się następująco:

system kancelaryjnypodmiotów
papierowy ze wspomaganiem EZD390
brak danych303
EZD168
papierowy ze wspomaganiem EZD oraz wyjątkami elektronicznymi81
Suma końcowa942

————————————————————————————————————

Mapa wdrożeń wg. województw – liczba instytucji w danym województwie.

Mapa gmin w której znajduje się co najmniej jeden podmiot publiczny z systemem EZD.

Mapa wdrożeń wg.właściwości terytorialnej archiwów państwowych. Oczywiście w przypadku Archiwum Państwowego w Warszawie należy pamiętać, że większość z tych jednostek podlega pod nadzór Archiwum Akt Nowych a nie archiwum regionalnego.

Mapa z zaznaczeniem czy jest to jednostka rządowa, czy samorządowa.

Na koniec w pliku do ściągnięcia wykaz jednostek uwzględnionych na mapkach. Jeżeli ktoś pracuje w jednostce, która używa systemu EZD a nie jest wymieniona na tej liście, będę wdzięczny za informację – na konto: archiwumEZD@o-archiwum.pl

Mapa wdrożeń EZD

Od dawna nosiłem się z zamiarem zebrania danych i opracowania mapy jednostek publicznych w których wdrożono system EZD lub system jest wdrażany. Odkładałem ten temat głównie z powodu ograniczonej liczby źródeł danych.. Przygotowałem mapę w oparciu o dane z 2 źródeł, jednak liczę, że z czasem mapa ta będzie uwzględniała informacje z wielu źródeł a tym samym będzie przedstawiała sytuację jak najbardziej zbliżoną do rzeczywistości. Mapę będę starał się stale aktualizować.

Źródła danych:

  • strona internetowa ezd.gov.pl – dane dotyczące wdrożeń systemu EZD PUW (stan na 3 kwietnia 2019 r.);
  • dane z Systemu Inwentaryzacji Systemów Teleinformatycznych (www. sist.itl.waw.pl) – udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 4 marca 2019 r.

Na mapach przedstawione są podmioty publiczne, które w ww. źródłach wdrożyły lub wdrażają system EZD. Mapa nie uwzględnia zaawansowania wdrożenia.

Ilość jednostek z systemem EZD uwzględnionych na mapie 415 w tym:19 ministerstw,

51 urzędów centralnych,

16 urzędów wojewódzkich

32 samorządy.

Lokalizacja jednostek z EZD stan na początek kwietnia 2019

Mapa wdrożeń wg. województw – przy nazwie podano ilość instytucji w danym województwie.

Instytucje z systemami EZD wg. województw

Mapa gmin w której znajduje się co najmniej jeden podmiot publiczny z systemem EZD.

Mapa wdrożeń wg.właściwości terytorialnej archiwów państwowych. Oczywiście w przypadku Archiwum Państwowego w Warszawie należy pamiętać, że większość z tych jednostek podlega pod nadzór Archiwum akt Nowych a nie archiwum regionalnego.

Na koniec w pliku do ściągnięcia wykaz jednostek uwzględnionych na mapkach. Jeżeli ktoś pracuje w jednostce, która używa systemu EZD a nie jest wymieniona na tej liście, będę wdzięczny za informację – na konto: archiwumEZD@o-archiwum.pl

Systemy kancelaryjne w urzędach wg. badania wpływu cyfryzacji

W badaniach „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce”[1] jednym z obszarów zainteresowania ankietujących była kwestia korzystania z systemów EZD i stosowanego w urzędzie systemu kancelaryjnego. Raporty dostępne są dla lat 2012-2015. Czytaj dalej Systemy kancelaryjne w urzędach wg. badania wpływu cyfryzacji